IGRA JE ZABAVNA!

Igra ni le zabavna, ampak tudi učinkovita in zelo uporabna. Na šoli želimo ustvariti za učence pozitivno in učno motivacijsko okolje. Eden od ciljev Erasmus+ projekta je približati se k uresničevanju naših želja in smernic, in sicer s postopnim uvajanjem metode igre tudi v pouk na predmetni stopnji ter še več na razredni stopnji. Eden od ciljev je tudi izvajati pouk na prostem, a to bo predmet drugega tečaja za učitelje.

Da bi dobili čim več dobrih idej kako igro smiselno vključiti v pouk sva se dve učiteljici novembra udeležili tečaja na Islandiji z naslovom Smart Teachers Play More (Pametni učitelji se več igrajo).  Trajal je šest dni in udeleženci smo bili iz različnih evropskih krajev. Namen tečaja je bilo tudi spoznavanje ljudi in navezovanje stikov za nadaljnje mobilnosti.

S tečajem sva pridobili veliko praktičnih primerov za uporabo različnih iger pri pouku. Igre združujejo različne cilje (akademske, gibalne, čustvene in socialne) in so uporabne tako za motivacijo, koncentracijo kot za utrjevanje ali učenje novih vsebin.

Nekaj iger sva z učiteljico predstavili v sklopu učiteljske konference, in sicer v torek 23. 01. Po začetni power point predstavitvi, so strokovni delavci praktično preizkusili različne gibalne igre osnovane ali na akademskem cilju ali na sproščanju ali zbistritvi in koncentraciji.

Igre so bile raznolike in zajele so različna predmetna področja, tako bo lahko vsak učitelj prilagodil svojemu predmetnem področju. S strani strokovnih delavcev so bile dobro sprejete in v igro so se zelo vživeli kar pokaže, da je igra pomembna tudi nam, ne le učencem.

Vsak bo sam pri sebi razmislil in načrtoval kam bo kako igro vključil ter delil z nami še katero svojo idejo.

Ta vnos je bil objavljen v NOVICE. Zaznamek za trajno povezavo.