O projektu

Na naši šoli 10. 08. 2023 smo se začeli ukvarjati s projektom Erasmus+, ki bo trajal 18 mesecev (do 09. 02. 2025). Osnovne teme projekta so: inovativni pristopi in metode učenja, klimatske spremembe in okoljevarstvo ter pridobivanje novih izkušenj in znanj za učitelje in učence (6. do 9. razreda).

Izvajalo se bo 30 mobilnosti. Vrste mobilnosti so: skupinska mobilnost za 18 učencev, sledenje na delovnem mestu za 8 učiteljev in udeležbo na tečaju za 4 učitelje.

Trije osnovni cilji projekta, ki jih želimo uresničiti:

1. Pridobitev znanj iz inovativne metodologije poučevanja in uporaba le-teh, povezovanje učiteljev in deljenje primerov dobrih praks.

2. Medpredmetno povezovanje v učilnici in na prostem, ki bo spodbujalo učence k aktivni vlogi pri pouku in k sodelovalnemu, problemskemu in projektnemu učenju na temo klimatskih sprememb.

3. Omogočiti učencem, da pridobijo pomembne izkušnje, ki jih prinesejo mobilnosti in krepiti njihovo samozavest in enakopravnost.

Glede finančnih sredstev projekt Erasmus+ krije stroške nočitev, hrane in prevoza

Dejavnosti na šoli so načrtovane tako, da so z eno dejavnostjo uresniči več ciljev. Aktivnosti na ravni šole lokalnega okolja in države, ki jih bodo izvajali učenci so: eko in Erasmus+ objave; skrb za Erasmus+ kotiček, priprava in sodelovanje na dnevu odprtih vrat, sodelovanje na natečajih, priprava gledališke predstave).

Učitelji se bodo v sklopu projekta medpredmetno povezovali, izmenjali primere dobre prakse na ravni šole, širše regije in države (prispevki na konferencah, pisanje člankov). Učence bodo spremljali na mobilnostih za učence in jih pri tem spodbujali in stali ob strani. 

Strokovna skupina Erasmus+ projekta je določila kriterije za izbor učencev. Po novoletnih počitnicah bo določenih prvih šest učencev, ki se bo udeležilo prve mobilnost, in sicer na Finsko. Učenci morajo imeti veljavne osebne dokumente, in sicer vsaj še pol leta od datuma potovanja v državo.